Archives for : december 2014

Tandenragers tegen tandplaque

tandenragers, rager, interprox

Tandenragers

 

Tandenragers. Inleiding

 

Tandenragers zijn een uitstekend middel om tandplaque die tussen tanden en kiezen kan gaan zitten te verwijderen. Zelfs met een goede tandenborstel is het niet mogelijk om de haren van de tandenborstel goed tussen alle ruimten van de tanden en kiezen te krijgen en de aldaar aanwezige voedselresten en tandplaque te verwijderen.
Als de tandplaque niet of niet goed wordt verwijderd, dan is de kans groot dat er tandvleesontsteking ontstaat. Tandvleesontsteking kan lang onopgemerkt blijven. Bloedend tandvlees is vaak een signaal dat er sprake is van tandvleesontsteking. Tandvleesontsteking die niet effectief wordt aangepakt leidt tot parodonditis (ontsteking van het kaakbeen).
Tandenragers moeten echter niet alleen worden gebruikt als er al sprake is van tandvleesontsteking. Het verdient zeker aanbeveling om naast het poetsen van de tanden en het gebruik van floss en tandenstokers, dagelijks met een goed passende tandenrager de ruimten tussen tanden en kiezen goed schoon te maken.

 

Tandenragers. Geschiedenis

Het is niet duidelijk wanneer tandenragers voor het eerst zijn ontwikkeld.  De geschiedenis van de tandenstoker gaat terug naar de jaren ver voor onze jaartelling begon. Algemeen wordt aangenomen dat Jordan het eerste bedrijf is dat dergelijke ragers heeft ontwikkeld, maar dat gebeurde pas in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Tandenragers. Wanneer gebruiken?

Als een tandenstoker makkelijk in de ruimten tussen tanden en kiezen kan worden geplaatst, dan is het raadzaam om ragers te gebruiken. Overleg altijd eerst met tandarts of mondhygiënist. Die kan ook exact opmeten welke maat moet worden gebruikt en kan ook adviezen geven over het merk rager wat het beste kan worden gebruikt.
Bij een rager die te groot is voor de desbetreffende ruimte raakt het metalen draadje de tanden en kiezen. Als deze te klein is dan kan deze weer te gemakkelijk tussen de ruimten op en neer. De borstelharen van de rager moeten weerstand ondervinden om op die manier de tandplaque weg te halen. Er is ook gel op de markt die speciaal bedoeld is om de weerstand van de tandenrager te verminderen.
Omdat de ruimten tussen de tanden en kiezen niet allemaal even groot zijn, komt het vaak voor dat er verschillende maten moeten worden gebruikt. Om dit probleem op te lossen zijn er zogenaamde conische ragers.
Bij een conische tandenrager zijn de borstelharen aan de bovenzijde kleiner dan aan de onderzijde. Denk aan de vorm van een kerstboom. Met één rager kunnen de verschillende tussenruimten worden schoongemaakt. Het nadeel daarvan is wel dat de borstelharen de ruimten aan de tongzijde niet altijd optimaal kunnen schoonmaken.

Tandenragers. Wanneer tandenstokers en floss?

Als de ruimten tussen de tanden en kiezen zo klein zijn dat zelfs de kleinste tandenrager er niet meer tussen kan, dan is het gebruik van tandenstokers of softpicks aan te raden. Als ook dat niet meer lukt dan is flossdraad de aangewezen oplossing.