Disclaimer

Rijkvaninformatie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Rijkvaninformatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

 

Rijkvaninformatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Rijkvaninformatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens haar via deze website.

 

Ook kan Rijkvaninformatie niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Evenmin kan Rijkvaninformatie instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten die daarop worden aangeboden. Rijkvaninformatie accepteert in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.